Реклама


Заказать реферат


Интересное

Счетчики

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Referatmarket.Org.Ua!
1

1. Визначення філософії. 2. Теорія пізнання. 3. Види суджень

(код (ID:33219))
| Размер: 22 кб. | Объем: 16 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
План работы1. ВИЗНАЧЕННЯ ФІЛОСОФІЇ 3
2. ТЕОРІЯ ПІЗНАННЯ. 9
3. ВИДИ СУДЖЕНЬ 14
Висновки 17
Література 18
Висновки
Всі питання даної роботи поєднані однією темою – пізнання світу. Філософія спрямована на пізнання найбільш загального, “сутнісного і вічного”, дає змогу розкривати закономірні зв’язки, вловлювати закони Всесвіту. Філософія, як різновид суспільної свідомості, є формою відображення дійсності у свідомості людини. Філософія будь-яка, незалежно від її спрямування і сутності – це форма пізнання, пошук істини, спроба проникнути у світ речей, ідей і явищ.
Людина як суб’єкт пізнання володіє свідомістю та самосвідомістю. Свідомість є внутрішнім світом відчуттів, думок, ідей і інших духовних феноменів, які безпосередньо не сприймаються органами чуття і принципово не можуть стати об'єктами наочно-практичної діяльності будь-кого з людей. Самосвідомість – виділення людиною себе з об'єктивного світу, усвідомлення і оцінка свого відношення до світу, себе як особи, своїх вчинків, дій, думок і відчуттів, бажань і інтересів.
Судження, які досліджує наука логіка, є формою мислення людини. Мислення, в свою чергу – це розумова, інтелектуальна діяльність, процес відображення дійсності в мозку суб’єкту. Судження є більш складною, ніж поняття, формою мислення – воно складається щонайменше з двох понять – суб'єкта і предиката, формуючи висловлювання щодо існування предмета як такого, наявності чи відсутності в нього певних якостей, взаємин між іншими предметами. За допомогою суджень людина пізнає дійсність в процесі мислення.


При подготовке работы на тему «1. Визначення філософії. 2. Теорія пізнання. 3. Види суджень» были использованы следующие источники:

Література
1. Аристотель. Сочинения: В 4 т. / АН СССР; Институт философии. – М., Мысль, 1976. – Т. 1. – С.65-367.
2. Гегель Г.В.Ф. Наука логики. – СПб., Наука, 1997. – 799с.
3. Гегель Г.В.Ф. Феноменологія духу. – К., Основи, 2004. – 548с.
4. Гладунський В.Н. Логіка. – Львів, Афіша, 2005. – 318с.
5. Горак Г. І. Філософія: Курс лекцій. – К., Вілбор, 1998. – 271с.
6. История философии: Энциклопедия / А. Грицанов (сост.). – Минск., Интерпрессервис; Книжный Дом, 2002. – 1376 с.
7. Лісовий В. Філософія як різновид діяльності // Філософська думка. – 1999. – № 1-2.
8. Ортега-и-Гассет Хосе. Избранные труды. –М., Весь Мир, 1997. – 704с.
9. Філософія: Підручник. / Бичко А.К. та ін. – К., Либідь, 2002. – 408с.
10. Фрейд Зигмунд. Психология масс и анализ человеческого "Я". – М., АСТ, 2005. – 189с.
11. Хоменко І.В., Алексюк І.А. Основи логіки. – К., Золоті ворота, 1996. – 256с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..

С данной работой также просматривают следующие рефераты и курсовые работы:

Об’єкт та предмет пізнання


Вступ 2 І. Визначення об’єкту пізнання 4 1.1 Об'єкт пізнання в філософських дисциплінах 4 1.2 Проблема співвідношення об'єкту і суб'єкта пізнання 6 1.3 Категорізація суб'єкта і об'єкту пізнання 7 ІІ. Предмет пізнання в філософії 10 ІІІ. Сутність трудових ресурсів села 14 3.1 Філософія праці та трудових ресурсів 14 3.2 Трудові ресурси села 16 Висновок 18 Список використаної літератури 20

Німецька класична філософія


1. Особливості та здобутки німецької класичної філософії. 3
2. Кант як засновник німецької класичної філософії. Теорія пізнання та етика І. Канта. 5
Список використаної літератури 13

Контрольна з філософії


1. Теорія пізнання Т.Гоббса та Дж. Локка 3
2. Поняття пізнання та його види 9
Література 14

Філософські погляди про пізнавальність світу в Давньому Китаї


Вступ 3
Основи пізнання світу в Книзі змін 4
Пізнання світу в перід розвитку китайської філософії. 6
Піздні філософські вчення про пізнання світу 12
Висновок 17
Перелік використаної літератури 19

Зв’язок теорії пізнання та економічного аналізу


Вступ 2
1. Зміст теорії пізнання 3
2. Методи теорії пізнання. 5
3. Теорія пізнання в економічному аналізі. 6
Висновок 9
Список використаної літератури 10

Поняття про логічну форму


Зміст


4. Поняття про логічну форму 3
14. Відношення сумісності (рівнозначність, перетин, підпорядкування) 5
24. Характеристика умовних суджень 6
34. Види складних суджень 8
44. Закон виключеного третього 9
54. Недедуктивні умовиводи 11
64 Види аргументації 15
Література 20

Поняття про логічну форму


Зміст


4. Поняття про логічну форму 3
14. Відношення сумісності (рівнозначність, перетин, підпорядкування) 5
24. Характеристика умовних суджень 6
34. Види складних суджень 8
44. Закон виключеного третього 9
54. Недедуктивні умовиводи 11
64 Види аргументації 15
Література 20

Наукове пізнання


План
1. Теорія істини 3
2. Наукове пізнання, його форми і методи 4
3. Пізнання як творчість і духовне освоєння світу 12
Література 19

Філософське вчення про пізнання


1. Поняття “пізнання” у філософії. Суб’єкт та об’єкт пізнання, їх взаємозв’язок 3
2. Основні форми освоєння людиною світу: духовно-теоретична, духовно-практична, предметно-практична 7
Список використаної літератури 11

Співвідношення наукового та повсякденного пізнання


Предмет: методологія і організація юридичних досліджень
План
Вступ 3
1. Співвідношення повсякденного та наукового пізнання в філософії 4
2. Проблема наукового та повсякденного пізнання в юридичній методології 6
Висновок 13
Список використаної літератури 15

Судження. Відношення між судженнями


1. Вступ
2. Загальна характеристика суджень
3. Структура судження
4. Судження і речення
5. Про роль запитання в судовому пізнанні
6. Просте судження, види і структура
7. Категоричні судження їх види
8. Розподіленість термінів у судженнях
9. Логічні змінні та логічні постійні
10. Судження і пропозиційна функція
11. Поняття про квантори
12. поділ суджень за модальністю
13. Відношення між судженнями. Види відношень
14. Список використаної літератур

Загальна характеристика суджень


Зміст
1. Вступ
2. Загальна характеристика суджень
3. Структура судження
4. Судження і речення
5. Про роль запитання в судовому пізнанні
6. Просте судження, види і структура
7. Категоричні судження їх види
8. Розподіленість термінів у судженнях
9. Логічні змінні та логічні постійні
10. Судження і пропозиційна функція
11. Поняття про квантори
12. поділ суджень за модальністю
13. Відношення між судженнями. Види відношень
14. Список використаної літератури

Контрольна робота по філософії


1. Предмет філософії. Специфіка філософського вирішення світоглядних питань. Філософія і наука. 3
2. Західна парадигма філософувань. Натурфілософія давньої Греції. 5
3. Основні проблеми філософії середньовічної Європи. Патристика 7
4. Трансцендентальна філософія І. Канта. “Коперниканський переворот” у філософії. Вчення про категоричний імператив 9
5. Українська філософія 14-16 ст.: агіографія, український неоплатенізм, полемісти 12
6. Позитивізм. Основні етапи розвитку. Критичний раціоналізм. Екзистенціальна тенденція в сучасній світовій філософії.
Проблема людини. 14
7. Формування науково-філософського поняття матерія 19
8. Специфіка соціального пізнання та предмету соціальної філософії 20
9. Поняття суб’єкта історичного процесу: індивід, індивідуальність,
особа. 21
Література 25

Філософські погляди П.Юркевича


План

Вступ

1. П.Д.Юркевич. Його біографія.
Київський та московський періоди
творчості П.Д. Юркевича.

2. Дух і свідомість як основна
ідея філософії П. Юркевича

3. Вчення про ідею та аналіз
процесу пізнання у філософії
П.Д. Юркевича

4.Філософія серця.

Висновки.

Список Літератури.

Філософія. Відповіді на питання


1. Предмет філософії. Специфіка філософського вирішення світоглядних питань. Філософія і наука. 3
2. Західна парадигма філософствування. Натурфілософи Давньої Греції. 4
3. Основні проблеми філософії середньовічної Європи. Патристика. 6
4. Трансцендентальна філософія І.Канта. "Коперніканський переворот у філософії. Вчення про "категоричний імператив". 8
5. Екзистенціальна тенденція в сучасній світовій філософії. Проблема людини. 10
6. Філософія просвітництва і романтизму в Україні (ХVIII - ХІХ ст.). 11
7. Формування науково-філософського поняття матерії. Дух і матерія, межа протилежності. 13
8. Суспільство як предмет пізнання, система, що розвивається. 14
9. Суспільний прогрес. Діалектика цілісності й суперечливості сучасного світу. 16
Література 18