Реклама


Заказать реферат


Интересное

Счетчики

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Referatmarket.Org.Ua!
1

1. Класифікація емпіричних соціологічних досліджень. 2. Глибинні інтерв’ю як метод отримання даних у процесі якісного дослідження. Умови і сфери застосування глибинних інтерв’ю. 3. Різновиди невипадкової вибірки. Особливості вибірок цільової, квотної, стихійної

(код (ID:33455))
| Размер: 21 кб. | Объем: 14 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
План работы1. КЛАСИФІКАЦІЯ ЕМПІРИЧНИХ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 3
2. ГЛИБИННІ ІНТЕРВ’Ю ЯК МЕТОД ОТРИМАННЯ ДАНИХ У ПРОЦЕСІ ЯКІСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. 5
УМОВИ І СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ГЛИБИННИХ ІНТЕРВ’Ю 5
3. РІЗНОВИДИ НЕВИПАДКОВОЇ ВИБІРКИ. ОСОБЛИВОСТІ ВИБІРОК ЦІЛЬОВОЇ, КВОТНОЇ, СТИХІЙНОЇ 10
Список використаної літератури 16

При подготовке работы на тему «1. Класифікація емпіричних соціологічних досліджень. 2. Глибинні інтерв’ю як метод отримання даних у процесі якісного дослідження. Умови і сфери застосування глибинних інтерв’ю. 3. Різновиди невипадкової вибірки. Особливості вибірок цільової, квотної, стихійної» были использованы следующие источники:

Список використаної літератури
1. Волович В.І., Головченко Г.Т., Горлач М.І., Жиленкова І.М., Кремень В.Г. Соціологія. – Х.: Видавничий будинок "Фактор", 2006. – 767 с.
2. Герасимчук А.А., Палеха Ю.І., Шиян О. М. Соціологія. – К.: Видавництво Європейського університету, 2004. – 245 с.
3. Городяненко В.Г., Гілюн О.В., Демічева А.В., Легеза С.В., Липовська Н.А. Соціологія. – К.: Видавничий центр "Академія", 2005. – 560 с.
4. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования: Учеб. пособие. – М. : Книжный дом "Университет", 2002. – 295с.
5. Жоль К.К. Соціологія. – К.: Либідь, 2005. – 440 с.
6. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. – К.: Каравела, 2006. – 407 с.
7. Социологический энциклопедический словарь / под ред. Г.В. Осипова. – М., ИНФРА-М-НОРМА, 1998. – 488 с.
8. Сурмин Ю.П., Туленков Н.В. Методология и методы социологических исследований: учебное пособие. – К.: МАУП, 2000. – 304 с.
9. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. – Львів: Кальварія, 1996.– 302 с.
10. Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. – М.: Наука, 1987. – 331с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..

С данной работой также просматривают следующие рефераты и курсовые работы:

Інтерв’юер та респондент як головні діючі особи інтерв’ю: природа та особливості комунікативного контакту


Вступ 3
I. Особливості інтерв’ю як методу соціологічного дослідження 5
1.1. Особливості інформаційного обміну між інтерв’юером та респондентом 5
1.2. Специфіка отримання та інтерпретації соціологічної інформації в ситуації інтерв’ю 8
1.3. Стадії комунікативного контакту інтерв’юера та респондента 10
ІІ. Фактори ефективності комунікації інтерв’юера та респондента 13
2.1. Лексика та фразеологія інтерв’юера та респондента 13
2.2. Часові показники адекватності комунікативного контакту інтерв’юера та респондента 15
2.3. Умови проведення інтерв’ю 19
III. Мотиваційні аспекти комунікативного контакту між інтерв’юером та респондентом 22
3.1. Загальні закономірності підтримання мотивації в ситуації інтерв’ю 22
3.2. Залежність мотивації до інтерв’ю від демографічних характеристик респондентів 25
3.3. Залежність мотивації від часової динаміки інтерв’ю 28
Висновки 31
Список використаних джерел 33
Додатки 35

ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ


ВСТУП 3
Розділ 1. Поняття та місце соціологічних досліджень в соціології 8
1.1. Соціологічні дослідження і суспільна практика 8
1.2. Явищний та соціальний рівні аналізу соціуму. Види соціологічних досліджень 12
Розділ 2. Поняття та особливості розробки програми соціологічного дослідження 16
2.1. Поняття програми соціологічного дослідження та її структурні компоненти 16
2.2. Функції програми соціологічного дослідження 22
2.3. Особливості програм у різних видах соціологічних досліджень 24
2.4. Визначення мети і завдань соціологічного дослідження 26
Розділ 3. Основні методи соціологічних досліджень 28
3.1. Поняття та загальна характеристика методів соціальних досліджень 29
3.2. Вибірка у соціологічних дослідження 33
3.3. Аналіз документів як метод соціологічного дослідження 36
3.4. Метод спостереження у соціології 40
3.5. Експеримент у соціологічному дослідженні 46
3.6. Соціологічне опитування 52
3.7. Метод інтерв'ю 54
3.8. Метод експертних оцінок 57
ВИСНОВКИ 60
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 64

Лінгвістичні особливості текстів-інтерв ю


Зміст
Вступ 3
Розділ І. Інтерв‘ю як жанр публіцистичного стиля мовлення 6
1.1 Жанр інтерв‘ю в сучасній газеті 6
2.2 Інтерв‘ю як жанровий різновид діалогу 8
Розділ ІІ. Комунікативно-прагматичний аспект дослідження текстів інтерв’ю в сучасній пресі 13
1.1 Жанрова характеристика текстів-інтерв‘ю 13
1.2 Прагматичний аспект інтерв’ю в пресі 15
1.3 Специфіка тектів-інтерв‘ю 16
Розділ ІІІ. Структурні особливості текстів інтерв’ю 18
3.1 Композиція та стандартні засоби вираження в текстах-інтерв‘ю 18
3.2 Комунікативні блоки та мовленнєві акти в текстах-інтерв‘ю 20
3.3 Стилістичні засоби текстів інтерв’ю в сучасній пресі 22
Висновки 25
Список використаних джерел та літератури 27

Значення методу вибірки у соціологічній практиці


ВСТУП 3
1. ВИБІРКА У СОЦІОЛОГІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ 4
2. РІЗНОВИДИ НЕВИПАДКОВОЇ ВИБІРКИ. ОСОБЛИВОСТІ ВИБІРОК ЦІЛЬОВОЇ, КВОТНОЇ, СТИХІЙНОЇ 9
ВИСНОВКИ 14
Список використаної літератури 15


ВСТУП
Соціологія найчастіше має справу з великими групами людей, носіями певних характерних ознак, учасниками різноманітних соціальних процесів. Об'єктом досліджень можуть бути десятки і сотні тисяч людей, що мешкають у різних регіонах, містах, областях; багатотисячні колективи промислових підприємств, організацій; великі соціальні спільноти: підприємці, молодь, студентство, жіноцтво, діти. Тому дослідник, дбаючи про якість, достовірність майбутніх результатів, повинен ретельно підійти до вибору найоптимальніших методів. Адже суцільні обстеження за таких обставин неможливі – виняток становлять суцільні дослідження, використовувані під час перепису населення, проведення референдумів. Тому найчастіше вдаються до вибіркового методу як альтернативи суцільному обстеженню.
ВИСНОВКИ
Вибірковий метод дуже часто застосовується у соціологічній практиці. Основою формування репрезентативної вибірки є математико-статистичний апарат, принципи якого детально розроблені і представлені в спеціальній літературі. Сфера використання вибіркових досліджень практично не має обмежень. Передусім це стосується так званих «великих» об'єктів, пов'язаних з вирішенням проблем на глобальному (соцієтальному), інституціональному (сім'я, група, колектив, галузь, сфера діяльності тощо) рівнях. Якщо об'єкти незначні за своїм масштабом – від десятків до сотень одиниць – вибірковий метод не застосовується.
Оцінюючи якість вибірки, спеціалісти часто звертаються до таких понять, як «репрезентативність» вибіркової сукупності. Однак інтерпретація змісту цього поняття обмежується статистичними показниками, оскільки проблемами формування та обґрунтування якості вибірки займалися здебільшого математики, для яких статистичні показники значно привабливіші, ніж соціальне орієнтовані критерії. Зосередившись на цифрових показниках, фахівці математичного профілю або зовсім обминали, або відводили другорядну роль змістовим та смисловим обґрунтуванням.


Фокусоване інтерв’ю, як методика маркетингових досліджень


Вступ 3
1. Метод інтерв’ю у практиці соціологічних опитувань 4
2. Метод фокус-групи 7
3. Фокусоване інтерв'ю за Р. Мертоном та фокус-групи 9
Висновок 17
Література 19

Вибірка та її типи. Методи соціологічних досліджень


Вступ 3
1. Соціологічне дослідження і його види 5
1.1 Типологія соціологічних досліджень 5
1.2 Сутнісна класифікація соціологічних досліджень 9
2. Метод вибіркових спостережень 11
2.1 Вибіркове дослідження 11
2.2 Види відбору при вибірковому спостереженні 13
2.3 Помилки вибіркового відбору 19
2.4 Об'єм вибірки 34
2.5 Мала вибірка 38
Висновки 40
Список літератури 42
Додаток 1 44

Контрольна з соціології


План.
Теорія. Питання 1. З чого починаються соціальні відносини? Опишіть формування та розвиток соціального зв'язку від „контакту" до „соціального 3
інституту" 3
Питання 2. Опитування та його різновиди, особливості анкетування та інтерв'ю 3
Різновиди опитування 4
Інтерв'ю 4
Анкетні опитування 5
Практична робота. Соціальний портрет наркомана та соціальні наслідки наркоманії 8
Розробка програми дослідження 8
Вибір та застосування методів збору інформації 10
Аналіз, висновки, рекомендації 10
Використана література 12
Додаток № 1. 13

Маркетинг


Вступ 3
Процес проведення маркетингових досліджень 4
Опис депозитів як банківського продукту 4
Формулювання проблеми 7
Мета проведення дослідження 7
Вибір методу збору первинної інформації 8
Метод Дельфи 8
Інтерв'ю 9
Опитування телефоном 9
Опитуванням через листування 9
Метод спостереження 10
Метод фокусування. 10
Експертні оцінки 10
Метод експерименту. 11
Метод імітації. 11
Визначення цільової аудиторії 12
АНКЕТА 16
Результати опитування 18
Висновки 20
Список використаної літератури 22

Маркетинове дослідження будь-якого продукту


Вступ 3
Процес проведення маркетингових досліджень 4
Опис депозитів як банківського продукту 4
Формулювання проблеми 7
Мета проведення дослідження 7
Вибір методу збору первинної інформації 8
Метод Дельфи 8
Інтерв'ю 9
Опитування телефоном 9
Опитуванням через листування 9
Метод спостереження 9
Метод фокусування. 9
Експертні оцінки 10
Метод експерименту. 10
Метод імітації. 10
Визначення цільової аудиторії 11
АНКЕТА 14
Результати опитування 16
Висновки 18
Список використаної літератури 20

Інтерв’ю: основні принципи професійного спілкування журналіста


Вступ 2
Розділ І. Інтерв’ю як жанр журналістики. 7
1.1. Інтерв’ю як жанр журналістики. 7
1.2. Різновиди інтерв’ю. 17
1.3. Форми організації інтерв ю. 21
Розділ ІІ. Професійне спілкування журналіста. 30
2.1. Професійне спілкування журналіста. 30
2.2. Інтерв’ю: більше ніж питання і відповіді. 34
2.3. Техніка психологічного інтерв’ю. 39
2.4. Професійно-етичні якості журналіста. 43
Розділ ІІІ. Етичне регулювання журналістської діяльності. 47
3.1. Про вік журналістської моралі. 47
3.2. Службова етика. 52
3.3. Кодекс, як механізм саморегуляції в журналістських суспільствах. 57
3.4. Ціннісно - етичне регулювання журналістської діяльності в Україні. 61
Висновки 71
Список використаної літератури 75

ВИБІРКА В СОЦІОЛОГІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ


Вступ 3
Розділ 1. Місце соціологічних досліджень в соціології 7
1.1. Поняття та значення соцілогічних досліджень 7
1.2. Загальна характеристика методів соціологічних досліджень 22
Розділ 2. Поняття та особливості розробки програми вибірки соціологічного дослідження 32
2.1. Поняття програми соціологічного дослідження та її структурні компоненти 32
2.2. Функції програми соціологічного дослідження 40
2.3. Особливості програм у різних видах соціологічних досліджень 46
2.4. Визначення мети і завдань соціологічного дослідження 49
Розділ 3. Вибірка у соціологічних дослідженнях 54
ВИСНОВКИ 65
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 68

Використання соціологічного інтерв’ю в соціальній роботі в будь якій країні


Вступ 3
1. Інтерв’ю – як усний вид опитування 4
2. Основні етапи організації та проведення 7
соціологічного інтерв’ю 7
3. Види інтерв’ю, необхідних для соціальної роботи 11
Висновок 16
Список використаної літератури 18

Метод соціологічного опитування


Вступ 3
1. СОЦІОЛОГІЧНЕ ОПИТУВАННЯ ЯК МЕТОД ЗБОРУ ПЕРВИННОЇ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 4
2. АНКЕТУВАННЯ ЯК ПИСЬМОВИЙ ВИД СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ 7
3. ІНТЕРВ'Ю ЯК ВИД УСНОГО СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ 10
Висновки 14
Література 15


Вступ
Підготовка та проведення соціологічних досліджень є комплексом теоретичних і процедурних заходів і розглядається як процес зміни певних етапів. Для вирішення завдань цих окремих етапів використовуються методи збору даних, від знання яких залежить результат дослідження.
Метод соціологічного опитування виступає в цьому плані основним методом збору соціологічної інформації. Він застосовується майже під час всіх соціологічних досліджень, а особливо в тих випадках, коли джерелом необхідної інформації можуть виступати тільки люди – учасники процесів або явищ суспільного життя.
В цієї роботі будуть висвітлені питання розгляду сутності методу соціологічного опитування, а також приділена увага характеристики таким видам соціологічного опитування, як анкетування та інтерв'ю.

Висновки
За методом соціологічного опитування стоїть велика історична традиція, в основі якої – статистичні, психологічні та тестові дослідження, які мають значний історичний стаж. За допомогою цього методу вдалося накопичити значний та унікальний науковий досвід.
Метод соціологічного опитування відрізняється відносною простотою. Частіше саме йому віддається перевага в порівнянні з іншими методами отримання емпіричної інформації. В цьому зв’язку метод опитування став популярним, його часто ототожнюють з соціологічною наукою взагалі.
Метод опитування є достатньо універсальним методом, що дозволяє отримувати інформацію як про об’єктивні факти соціальної дійсності, так і про суб’єктивний світ людини, його мотивах, цінностях, життєвих планах, інтересах.
Метод опитування можна ефективно застосовувати при проведенні як крупномасштабних (міжнародних, загальнонаціональних) дослідженнях, так і для отримання інформації щодо малих соціальних груп. Він є зручним при кількісній обробці отриманої за його допомогою інформації.

Сутність і значення маркетингових досліджень


ВСТУП
І. Сутність і значення маркетингових досліджень
1.1. Маркетинг і маркетингові дослідження
1.2. Маркетингові дослідження як різновид емпіричних соціологічних досліджень і найважливіша складова маркетингової інформаційної системи
1.3. Маркетингові дослідження і маркетингова розвідка
1.4. Проблеми використання інформації маркетингового дослідження в маркетингу
1.5. Основні напрямки маркетингових досліджень
2. Розробка плану маркетингового дослідження
2.1. Визначення проблеми
2.2. Визначення потреби в проведенні дослідження
2.3. Визначення типу необхідної інформації і джерел її одержання
2.4. Визначення методів збору даних
2.5. Визначення обсягу вибірки
2.6. Основні напрямки маркетингових досліджень
3. Маркетингове дослідження підприємства
3.1. Вибір і опис підприємства
3.2. Аналіз ринку
3.2. Сегментування ринку.
3.4. Маркетингові стратегічні цілі
3.5. Стратегічні рішення
3.5. Позиціонування
ВИСНОВОК
Література

СПОСТЕРЕЖЕННЯ У СОЦІОЛОГІЇ


ВСТУП 3
Розділ 1. Поняття соціологічних досліджень в науці соціології 6
1.1. Визначення практичної цінності соціологічних досліджень 6
1.2. Особливості розробки програми соціологічного дослідження 18
Розділ 2. Спостереження як метод збору наукової інформації 32
2.1. Поняття спостереження як методу наукових досліджень 32
2.2. Соціологічне спостереження 36
Розділ 3. Межі застосування методу спостереження в соціології 48
3.1. Переваги і недоліки методу спостереження 48
3.2. Області застосування соціологічного спостереження 50
ВИСНОВКИ 57
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 62