Реклама


Заказать реферат


Счетчики

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Referatmarket.Org.Ua!

Тема: « „Цінності як регулятиви суспільного життя” (М.Шелер, М.Вебер, Ю.Габермас).» (ID:32999)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       9 стр.
Размер в архиве:   38 кб.

служіння їм дає змогу людині відчути цінність свого індивідуального буття.Таким чином, цінності виконують у людському бутті кілька функцій. Вони виступають як: 1) форми утримання й
закріплення споріднених смислів; 2) "поля взаємності", ґрунт для поєднання індивідуальних людських світів; 3)
підвалини, засади для розгортання певного світу; 4) "мотиви мотивів", смислове обґрунтування цілей
діяльності; 5) життєві та історичні орієнтири; 6) певні зразки, канони смислотворення. Пов'язаність цінностей
з життєвими смислами, а через них з буттям здійснюється завдяки активності сумління, яка й виявляє остаточно
єдність свідомого й неусвідомлюваного в межах свідомості. З іншого боку – від світу – пов'язаність цінностей з
буттям здійснюється завдяки культурі. У такий спосіб людське буття повертається до себе, а разом з тим і
зберігає свою відкритість, свою готовність до смислового самозростання.2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІННОСТЕЙ В ПРАЦЯХ ФІЛОСОФІВ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ2.1. „КРИЗА ЦІННОСТЕЙ” МАКСА ШЕЛЛЕРА


Одним з основоположників аксіології як філософської науки про цінності вважається німецький філософ і соціолог
Макс Шелер (Scheler) (1874 – 1928). У еволюції філософських поглядів Шелера виділяють ранній (прикладна
феноменологія, подолання неокантіанства), класичний (релігійний – некатолицькій; соціологія знання і
феноменологічна аксіологія) і пізній (відхід від теїзму і обґрунтування філософської антропології) періоди.

Головними роботами М.Шелера, в яких він піднімав питання цінностей та інші питання, що були пов’язанні з роллю
та місцем людини в суспільстві, були такі: "Формалізм в етиці і матеріалістична етика цінностей" (1913 –
1916), "Становище людини у космосі” (1928), "Філософський світогляд" (1929), "Трансцендентальний і
психологічний метод" (1900), "Феноменологія і теорія пізнання" (1913 – 1914, опублікована в 1933), "Криза
цінностей" (1919), "Про вічне в людині" (1921), "До феноменології і теорії симпатії та про любов і
ненависть” (1923), "Форми знання і суспільство" (1926). Шелер зумів "збудувати" цільну систему поглядів,
окремі підсистеми (області) якої взаємно доповнюють, коректують і обґрунтовують одна одну. У такому ракурсі
розгляду вся творчість Шелера, що прийшлася на початок ХХ ст., бачиться як грандіозна спроба антропологічного
"розвороту" в практиці європейських способів "філософствування", які на той час зайшли в "безвихідь" і
попалися в свої ж "пастки".

Початкова установка антропологічного дискурсу Шелера задається тим, що він постулює початкову подвійність
„істинної” людської дії. Він акцентує увагу, що вона може включати до себе як ідеальну, так і життєву
складову. Будь-який акт свідомості інтенціонален, тобто направлений на предмети, але самі ці предмети можуть
бути як "практичними", (презентуючими людську тілесність), так і "ідеальними" (презентуючими компонент
людського буття). Останнє має як би два горизонти – емпіричний, ситуативний і надемпіричний. Згідно Шелеру, в
надемпіричному горизонті людина протиставляється світу, „піднімається над життям”, становиться причетною
Абсолюту – Богу [21, 56].

У цьому, другому, горизонті людина має справу з трансцендентним – з цінностями, які існують у світі,
визначають нормативність людській поведінці, "значать" в ньому через певні системи оцінок, але ніколи не
можуть бути виведені з властивостей предметів і явищ цього світу і завжди залишаються самототожними в своїй
суті. В цьому відношенні Шелер "жорстко" протиставляє своє розуміння неокантіанському (Віндельбанд, Ріккерт)
зведенню цінностей до чистих значимостей. Слід, проте, на думку Шелера, розрізняти власне цінності і їх
носіїв, що виявляють їх в благах і станах речей. Точно також їх слід відрізняти від їх "затребованності" в
людських потребах і інтересах, що приписують цінностям позитивні або негативні значущості. У цих випадках,
відповідно Шелера, слід говорити про дієвість явища цінностей в благах і станах речей по відношенню до
суб'єктів. Причетність до цінностей дозволяє останнім апріорно-безпосередньо бачити предмети, які зовні
фіксуються як певні порядки данностей. Тим самим Шелер вводить поняття "матеріального апріорі", що дозволяє
сходити до суті через відповідність акту цього сходження предмету, протиставляючи його ("матеріальне апріорі")
"формальному апріорі" Канта, який вимагав дотримання умов необхідності і загальності.

Феноменологічний досвід, згідно Шелеру, протистоїть нефеноменологічному досвіду, що випливає з природної
установки, природної конституції суб'єкта пізнання. Це не іманентний досвід, він знаково-символічно
опосередкований і "домислений", а тим самим має справу не з феноменами, а з "домисленим". Таким чином,
цінності є у Шелера інтенціональним змістом певних (не всіх) людських актів, виступаючи підставою для тих або
інших цільовольових зусиль. Ступінь доступності цінності або цінностей суб'єктам дозволяє їх ієрархізувати,
дати типологію на підставі певних критеріїв. У принципі, потенційно (через причетність Богу) людина здатна
необмежено "прориватися" до цінностей, проте через свою "світоглядну недосконалість" і обмеження, які
накладаються сучасною "практицістською" цивілізацією, її можливості в цьому відношенні різко обмежуються
структурами переживання цінностей, що складаються. При цьому, за Шелером, чим більш повноцінною є особа, тим
більш цінним становиться для неї світ, і навпаки [21, 62].

Шелер не вважає розум початком, що визначає людину, і інакше трактує чуттєве – через поняття "емоційного
апріорі", завдяки якому тільки і можливий хід до "останньої суті" речей – цінностям, і без якого неможливий
феноменологічний досвід. "Інтенціональне відчуття чого-небудь", на думку філософа є вищим рівнем в
багатошаровій структурі відчуттів, решта рівнів презентують в ній "стани відчуттів": 1) відчуття відчуттів, 2)
відчуття тілесності, 3) чисті душевні відчуття, 4) духовні відчуття. "Стани" суть "емоційні функції" (у межах,
нередукованих до рівня несвідомого пасивних афектів і активно-агресивних пристрастей), "базис"
("субструктура") структури чуттєвості, відповідальний за переваги-відкидання цінностей; "інтенції" суть
"переживання" (любові-ненависті), емоційно нейтральні, мають справу з єдиною цінністю, спонтанні за своєю
природою ("суперструктура", "надбудова"). Вони задають строгий, точний, об'єктивний "порядок серця" (акти
переживання носять космічний, а не психологічний характер). Їх задача відкривати (але не створювати)
самототожні цінності, тобто розширювати "масштаби" їх існування.

Своє етичне навчання Шелер конституював як "матеріалістичну етику", що проголошує не обов’язок, а цінність
своїм обґрунтуванням, своєю "матеріальною" основою. Вищих же своїх проявів любов досягає як любов до Бога –
Абсолютної цінності, необхідного "центру", що не дозволяє заповнити цей "центр" різного роду "ідолам" і
"фетишам". Будь-яка любов є "дрімаюча" любов до Бога, що робить можливим для сущого, залишаючись самим собою,
бути причетним іншому сущому. Людину робить людиною перш за все здатність трансцендувати себе в актах молитви
("не людина молиться – він сам є молитва життя, здійснена поверх нього самого, він не шукає Бога – він той
живий "Ікс", якого шукає Бог!"). Цінності святості, за Шелером, займають вищий четвертий рівень в структурі
цінностей, збудованих за принципом "релятивності" по відношенню до Абсолютної цінності (перші три рівні у
порядку "наростання" наближеності до Бога: 1) гедоністичні цінності корисності, 2) вітальні (від слова
„vitalis” – життєвий) цінності, 3) духовні цінності етики і права, естетики, чистого пізнання.

Цінності святості є, на думку Шелера, переживаннями предметів, апріорно даних як символи священного, як
розуміння Бога в якості "абсолютного особистого духу". Наслідування певному типу домінуючих цінностей
конституює той або інший (ідеальний, "схемний", за Шелером) тип особи. Таких типів філософ визначає три: 1)
люди святості; 2) генії науки, моралі, мистецтва, законодавства; 3) герої. Таким чином, Шелер вводить вже в
своїй аксіології принципову відмінність типів пізнання за їх можливістю "наближення" до Абсолютної цінності:
емоційно-діяльнісне, метафізично-споглядальне, "рятуюче" (що йде від Бога). Прийнявши ідею Арістотеля про
"сходи істот" (рос. – „лестницу существ”), Шелер обґрунтовує "серединне" місце людини між твариною і Богом, її
причетність і тому, і іншому (людина знаходиться між ними, вона – "межа", "перехід", "божественне явище" в
потоці життя, вічний "вихід" життя за межі самої себе"). Вона є сполученням різних порядків (людського і
надлюдського, кінцевого і нескінченного, тимчасового і вічного, природного і надприродного). З одного боку
Шелер, вслід за Ніцше схильний вважати людину "хворою твариною", "помилковим кроком життя", що завів homo
naturalis в "безвихідь" (в цьому відношенні відмінності homo naturalis від homo farber чисто кількісні. З
другого боку, вслід за Августином Блаженним він слідує ідеї богоподібності людини, неможливості визначення її
сутності через саму себе. З одного боку, будучи причетною до життя через свій тваринний початок, людина
включена у відносини панування, з іншою, – будучи спрямованою до Бога, до Абсолюту, людина постійно виходить
за межі самої себе в актах любові. Відповідно поглядам Шелера, особистість не можна (та і не треба)