Реклама
Счетчики

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Шукаєте реферат - просто зайдіть на Referatmarket.Org.Ua!

Тема: «Інформатизація суспільства: сучасний стан та перспективи» (ID:33258)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
Скачать работу..
Объем работы:       4 стр.
Размер в архиве:   18 кб.
| 1 | 2 | 3 |

Заказ 315_друга робота из двух


Тема: " Інформатизація суспільства: сучасний стан та перспективи".Зміст
Вступ


Діяльність людей все більшою мірою залежить від їх інформованості, здатності ефективно використовувати
інформацію. Для вільної орієнтації в інформаційних потоках сучасний фахівець будь-якого профілю повинен уміти
одержувати, обробляти і використовувати інформацію за допомогою комп'ютерів, телекомунікацій і інших засобів
зв'язку. Про інформацію починають говорити як про стратегічний курс суспільства, як про ресурс, що визначає
рівень розвитку держави.

Інформатизація повинна забезпечити перехід суспільства від індустріального типа розвитку до інформаційного.
Інформаційний ринок надасть споживачам всі необхідні інформаційні продукти і послуги, а їх виробництво
забезпечить індустрія інформатики, часто звана інформаційною індустрією. Всі ці питання зараз активно
обговорюються у пресі, наукових дискусіях та навчальних аудиторіях. Знання і розуміння процесу інформатизації
становиться нагальною потребою часу.

1. ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ


Зростання об'єму інформації особливо стало помітне у середині XX ст. До цього загальна сума знань в історії
людства мінялася спочатку дуже поволі. Але, поступово відбувалося зростання обсягів інформації: з 1900 до 1950
року вона подвоїлася, після цього, до 1970 р. – подвоєння відбувалося кожні 10 років, потім – вже кожні 5
років, з 1990 р. – щорічно.


Наука, технология, культура / А.И. Ракитов (сост. и науч.ред.), М., ИНИОН РАН, 1999. – С. 22.

Лавиноподібний потік інформації поринув на людину, не даючи йому можливості сприйняти цю інформацію повною
мірою. У цьому потоці інформації орієнтуватися стає все важче. Часом вигідніше створювати новий матеріальний
або інтелектуальний продукт, ніж вести розшук аналогу, зробленого раніше. Діяльність окремих людей, груп,
колективів і організацій в суспільстві все більшою мірою залежить від їх інформованості і здатності ефективно
використовувати наявну інформацію. В цих умовах виникла доцільність розгляду поняття "інформатизації" та
використання наукових основ для упорядкування і регулювання потоків інформації.

Інформатизація – це системно-діяльнісний процес оволодіння інформацією як ресурсом управління і розвитку за
допомогою засобів інформатики з метою створення інформаційного суспільства і на цій основі - подальшого
продовження прогресу цивілізації.

На думку ряду авторів, процес інформатизації включає три взаємозв'язані процеси:

медіатизацію – процес вдосконалення засобів збору, зберігання і розповсюдження інформації;

комп'ютеризацію – процес вдосконалення засобів пошуку і обробки інформації;

інтелектуалізацію – процес розвитку здатності сприйняття інформації, тобто підвищення інтелектуального
потенціалу суспільства, включаючи використовування засобів штучного інтелекту.

З середини 50 років ХХ століття в суспільстві виникають проблеми, які були пов’язані з обробкою та
використанням величезних обсягів інформації. Як результат – настання інформаційної кризи, яка мала слідуючи
прояви:

з'являються суперечності між обмеженими можливостями людини по сприйняттю і переробці інформації і існуючими
могутніми потоками і масивами інформації, що зберігається;

існує велика кількість надлишкової інформації, яка ускладнює сприйняття корисної для споживача інформації;

виникають певні економічні, політичні і інші соціальні бар'єри, які перешкоджають розповсюдженню інформації.
Наприклад, внаслідок дотримання секретності часто необхідною інформацією не можуть скористатися працівники
різних відомств.

Ці причини породили вельми парадоксальну ситуацію – в світі накопичений величезний інформаційний потенціал,
але люди не можуть ним скористатися в повному об'ємі через обмеженість своїх можливостей. Інформаційна криза
поставила суспільство перед необхідністю пошуку шляхів виходу з положення, що створилося. Впровадження
комп'ютерів, сучасних засобів переробки і передачі інформації в різні сфери діяльності послужило початком
нового еволюційного процесу, званого інформатизацією, в розвитку людського суспільства, що знаходиться на
етапі індустріального розвитку.

Таким чином, інформатизація суспільства сьогодні – це організований соціально-економічний і науково-технічний
процес створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, організацій, суспільних об'єднань на основі формування і
використовування інформаційних ресурсів.2. СУЧАСНИЙ СТАН ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВАВ даний час всі країни світу в тому або іншому ступені здійснюють процес інформатизації. Неправильно обрана
стратегія інформатизації або її недостатні динамізм і мобільність можуть, на думку вчених, привести до
істотних, а часом драматичних змін у всіх сферах життя країни. Як відомо, перша країна, яка почала
інформатизацію, – це США. Інші промислово розвинені країни світу, зрозумівши перспективність і неминучість
цього напряму, достатньо швидко зорієнтувалися і стали нарощувати темпи упровадження комп'ютерів і засобів
телекомунікацій. В даний час вся ділова і політична преса США повна нескінченних дискусій про втрату ринків
збуту цією країною в комп'ютерній і мікроелектронній областях за рахунок витіснення США іншими розвиненими
країнами (Японією, Німеччиною).

У більшості розвинених країн розуміють, що без надзвичайних зусиль відставання у області інформаційних і
комунікаційних технологій може стати незворотним для їх розвитку в цілому. Керівники деяких країн "третього
світу" з наростаючою тривогою спостерігають за все великим відставанням їх від промислово розвинених країн, що
здійснюють інформатизацію. Це може привести до того, що країна сприйматиметься як сировинний придаток
співтовариства інформаційно і промислово розвинених країн. Це повною мірою відноситься і до України.

У будь-якій країні, незалежно від рівня її розвитку розуміють в тій чи іншій мірі неминучість і необхідність
втілення в життя ідей інформатизації суспільства. Багато країн мають національні програми інформатизації з
урахуванням місцевих особливостей і умов. Проте при створенні і упровадженні таких програм слід спиратися на
досвід передових країн, врахувати їх успіхи і невдачі, відобразити в них існуючі і перспективні тенденції
інформатизації.

Результатом процесу інформатизації є створення інформаційного суспільства, де маніпулюють не матеріальними
об'єктами, а символами, ідеями, образами, інтелектом, знаннями. Якщо розглянути людство в цілому, то воно в
даний час переходить від індустріального суспільства до інформаційного. Для кожної країни її рух від
індустріального етапу розвитку до інформаційного визначається ступенем інформатизації суспільства.

Інформатизація торкнулася всіх сфер людського життя. Нові інформаційні технології відкривають наступну
сторінку в розвитку науки і життя наукового суспільства в цілому. Електронна пошта, комп'ютерні конференції
забезпечують можливість тісного контакту вчених, інтенсивного обговорення проблем, що цікавлять.
Інформатизація наукових досліджень – це реалізація комплексу заходів, направлених не забезпечення повного і
своєчасного отримання достовірних знань про об'єкти досліджень.

Особливо значну роль грає інформатизація в галузі освіти. Її інформатизація є ключовою умовою підготовки
фахівців, здатних орієнтуватися в навколишньому світі. У сфері цієї діяльності зазнають смисловою наповнення
базові задачі освіти. Інформація освіти – процес, в якому політичні, соціально-економічні, технологічні і
правові механізми тісно зв'язані на основі широкого застосування ЕОМ, засобів, систем колективного і
особистого зв'язку. Мета такої інформатизації – глобальна раціоналізація інтелектуальної діяльності, що
забезпечує автоформалізацію предметних областей і автономію процесу пізнання кожного індивіда за рахунок
вільного доступу до всіх видів, форм і рівнів учбових знань. Суть інформатизації освіти складають

| 1 | 2 | 3 |